Tuesday, May 11th, 2021

 

เทรนเนอร์: ผู้ชนะในรัฐเคนตักกี้ดาร์บี้ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจาก ‘ยกเลิกวัฒนธรรม’ MGWIN88

Bob Baffert กล่าวว่าหญ้าแห้งที่ปนเปื้อนในปัสสาวะอาจนำไปสู่การทดสอบในเชิงบวก Medina Spirit ไม่ผ่านการทดสอบยาหลังจากชนะ Kentucky DerbyMGWIN88